Denizli İl Koordinatörlüğü

Eğitim alanında işbirliği protokolü


IPARD Programı (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında Kurumumuz tarafından desteklenen faydalanıcılar ve potansiyel faydalanıcılara yönelik eğitimlerin sağlanması amacıyla Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile işbirliği protokolü anlaşması yapılmıştır. 

Söz konusu “Eğitim alanında işbirliği protokolü” 26 Şubat tarihinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ali Recep NAZLI ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Halil İbrahim GÜL tarafından imzalanmıştır. 

“Eğitim alanında işbirliği protokolü” çerçevesinde Kurumumuzdan hibe desteği alan faydalanıcıların işletmelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak konular için eğitimlerin yanı sıra potansiyel faydalanıcıların IPARD hibe destekleri kapsamında bilgilendirilmelerine yönelik eğitimler de gerçekleştirilecektir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Cimer