Adobe Flash player yukleyiniz
TKDK Denizli İl Koordinatörlüğü

LEADER Hakkında Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Projesi


AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir. Proje  Amasya,  Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun olmak üzere 10 IPARD illinde uygulanacaktır.
Proje ile LEADER yaklaşımına yönelik bilgilendirme, farkındalık yaratma ve yerel halkı harekete geçirme faaliyetleri yürütülecek, her ilde Yerel Eylem Grubu oluşturulması için en uygun iki alan belirlenecek ve bu alanlarda yerel eylem grubu oluşumu desteklenecektir.
30 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan LEADER yaklaşımı, sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını sağlayarak oluşturulan Yerel Kalkınma Stratejilerinin desteklemesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır.
Projede görev alan Yerel Kalkınma Rehberi Koray Kaya, ilimizde kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve STK’lara ziyaretlerde bulunmaktadır. Bu proje Denizli ilçeleri arasından objektif kriterlere göre belirlenecek iki alanda  uygulanacaktır. Bu alanların belirlenmesi amacıyla 23 Eylül 2016 tarihinde saat 14.30 Denizli Valiliği Zemin Kat Konferans Salonu’nda bir toplantı yapılacaktır. Toplantıya ilçelerden ve il merkezinden ilgili kurum-kuruluş temsilcileri, STK’lardan ve Denizli Halkının katılım sağlaması çalışmanın daha etkin olabilmesi için önem arz etmektedir.BİMER