Denizli İl Koordinatörlüğü

Denizli İl Koordinatörlüğü Tarafından Danışman Kişi/Kuruluşlara Yönelik Panel Düzenlendi.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD Programı kapsamında danışman kişi ve kuruluşlara yönelik olarak proje hazırlama kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla 01-02 Aralık 2014 tarihleri arasında kurumumuz Pamukkale toplantı salonunda 2 (iki) günlük panel düzenlenmiştir.Denizli İl Koordinatörü Dr. Sadık YETİM’in de katıldığı toplantıda birim amirleri ve ilgili birimlerden uzmanlar detaylı sunumlar yaptılar. “Hali hazırda faaliyet gösteren danışmanlara ek olarak yeni danışmanların TKDK fonlarına gösterdiği ilgi 13. Çağrı ve sonrasında kaliteli proje sayısının artacağına işarettir.” diyen Dr. Yetim, “fonların ülkemizde ve Denizli’de kalması adına özverili çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Panelde; TKDK ve IPARD Programı Hakkında Tanıtıcı Bilgi, Teklifler ve İyi Mali Yönetim İlkeleri, Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler, Başvuru Paketinin İçeriği, Temini ve Hazırlanması konularında yapılan hatalar ve karşılaşılan sorunlar detaylı bir şekilde anlatıldı.
 
Sunumlar sonrasında 13. Proje Başvuru Dönemi ile birlikte gelen yenilikler, yapılan değişiklikler ve önceki dönemlerde en fazla yapılan hatalar konusunda danışmanlara yönelik açıklamalar yapıldı. 
Cimer