Denizli İl Koordinatörlüğü

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA KAPASİTE MUAFİYET BELGESİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU


         Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde, tarım ve kırsal kalkınma amaçlı, kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler için Kurumumuzca kapasite muafiyet belgesi düzenlenmektedir.

          Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, yatırımlarında kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla şebekeye bağlı (on-grid) yenilenebilir enerji sistemlerine yer verecek olan başvuru sahiplerinin, kapasite muafiyet belgesi başvuruları 27/12/2017 – 09/01/2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru için aşağıdaki linkte yer alan elektronik formun doldurularak imzalı - kaşeli çıktısının proje başvurusu yapılacak il koordinatörlüğüne 10/01/2018 tarihi saat 17:00’ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

        Yukarıda belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan başvuru sahipleri adına, bu çağrı dönemi kapsamında kapasite muafiyet belgesi düzenlenmeyecektir.

Önemle duyurulur.

Cimer