Denizli İl Koordinatörlüğü

TKDK DANIŞMAN FİRMALARLA TOPLANTI YAPTI


        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD Programı kapsamında danışman firma temsilcilerine yönelik olarak proje hazırlama kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla 20 Haziran 2019 tarihinde kurumumuz Ferit Kaya Toplantı Salonunda danışmanlık ve proje hazırlama eğitimi düzenlenmiştir.
 
        Kurum uzmanları tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında; TKDK ve IPARD Programı Hakkında Tanıtıcı Bilgi, Teklifler ve İyi Mali Yönetim İlkeleri, Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler, Başvuru Paketinin İçeriği, Temini ve Hazırlanması konularında yapılan hatalar ve karşılaşılan sorunlar detaylı bir şekilde anlatıldı.
 
        Sunumlar sonrasında IPARD II 6. Proje Başvuru Dönemi ile birlikte gelen yenilikler, yapılan değişiklikler ve önceki dönemlerde en fazla yapılan hatalar konusunda danışmanlara yönelik açıklamalar yapıldı. Çok sayıda danışman firma temsilcisi tarafından katılım sağlanan toplantı, yapılan bilgilendirmelerden sonra soru-cevap kısmına geçilerek sona erdi.

Cimer